TERJEMAHAN

SURAH AL - FATIHAH

 1. Dengan nama Allah yang Pemurah dan Penyayang
 2. Segenap pujian untuk Allah, Tuhan semesta alam
 3. Yang Pemurah dan Penyayang
 4. Yang menguasai hari pembalasan
 5. Hanyalah Engkau yang kami sembah, dan kepada Engkau saja kami memohon pertolongan.
 6. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus
 7. Jalan orang-orang yang Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka; bukan jalan orang-orang yang dimarahi (dimurkai) dan bukan jalan orang-orang yang sesat (tidak tahu jalan)

 

SURAH AN - NAS

 1. Katakan : Aku mencari perlindungan kepada Tuhan (pemimpin) manusia
 2. Raja manusia
 3. Pujaan manusia
 4. Dari bahaya bisikan (syaitan) yang mengendap
 5. Yang membisikkan ke dalam hati manusia
 6. Iaitu jin dan manusia

 

SURAH AL - ALAQ

 1. Katakan : Aku mencari perlindungan kepada Tuhan subuh.
 2. Terhadap bahaya makhluk yang diciptakan-Nya
 3. Dan dari bahaya kegelapan (malam) ketika telah kelam
 4. Dan dari bahaya hembusan (jahat) dalam ikatan
 5. Dan dari bahaya orang dengki ketika dia dengki

 

SURAH AL - IKHLAS

 1. Katakan : Allah itu Esa
 2. Allah itu tempat meminta
 3. Tiada beranak dan iada diperanakkan
 4. Dan tiada seorangpun yang serupa dengan dia

 

SURAH AL - LAHAB

 1. Binasalah kiranya kedua tangan Abu Lahab dan benar dia telah binasa
 2. Kekayaannya dan usahanya tiada berguna kepadanya
 3. Nanti dia akan masuk ke dalam api yang bernyala
 4. Dan isterinya memikul kayu api
 5. Di lehernya dari tali rami

 

SURAH AN NASHR

 1. Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan
 2. Dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berduyun-duyun
 3. Tasbihlah memuji tuhan engkau dan memohonlah ampun kepada-Nya; sesungguhnya Dia amat ska menerima taubat (memberikan rahmat)