SIFAT 20

SIFAT YANG WAJIB BAGI ALLAH

 

1.   Wujud 

   ada

2.   Qidam 

   terdahulu

3.    Baqa'

   kekal

4.    Mukhalafatuhulilhawadits

   tidak sama dengan yang baru

5.    Qiyaamuhu binafsih

   berdiri sendiri

6.    Wahdaniyah

   satu [ Tunggal ]

7.    Qudrat

   kuasa

8.    Iradah

   menentukan

9.    Ilmu

   tahu

10.   Hayat

   hidup

11.   Sama'

   mendengar

12.   Bashar

   melihat

13.   Kalaam

   berkata-kata

14.   Qadiran

   berkuasa

15.   Muridan

   menentukan

16.   'Aliman

   mengetahui

17.   Hayyan

   hidup

18.   Sami'an

   mendengar

19.   Bashiran

   melihat

20.   Mutakalliman

   berkata