Senarai Sunah

NAMA SURAH

MAKSUDNYA / PENERANGAN

DITURUNKAN DI

JUMLAH AYAT

Al - Fatihah

Pembukaan

Mekah

7

Al - Baqarah

Lembu betina

Madinah kecuali ayat 281 (Mina)

286

Ali Imran

Keluarga Imran

Madinah

200

An - Nisa

Perempuan-perempuan

Madinah

176

Al - Maidah

Hidangan

Madinah

120

Al - An'aam

Binatang ternak

Mekah

165

Al - A'raaf

Tempat-tempat yang tinggi

Mekah

206

Al - Anfal

Rampasan perang

Madinah

75

Al - Baraah

Kebebasan

Madinah

129

Yunus

 

Mekah

109

Hud

 

Mekah

123

Yusuf

 

Mekah

111

Ar - Ra'd

Guruh

Madinah

43

Ibrahim

 

Mekah

52

Al - Hijr

Nama sebuah tempat di utara Madinah (kota kaum Tsamud)

Mekah

99

An - Nahlu

Lebah

Mekah

128

Al - Isra

Perjalanan di malam hari

Mekah

111

Al - Kahfi

Gua

Mekah

110

Maryam

 

Mekah

98

Thaha

Dimulai dengan kalimat "Thaha"

Mekah

135

Al - Anbia

Para nabi

Mekah

112

Al - Hajj

Haji

Mekah

78

Al - Mukminun

Orang-orang yang beriman

Mekah

118

An - Nur

Cahaya

Madinah

64

Al - Furqan

Yang memisahkan antara yang benar dan yang salah

Mekah

77

Asy - Syu'ara

Penyair-penyair

Mekah

227

An - Namlu

Semut

Mekah

93

Al - Qashash

Cerita-cerita

Mekah

88

Al - Ankabut

Labah-labah

Mekah

69

Ar - Rum

Kerajaan Rom

Mekah

60

Luqman

Seorang ahli hikmat

Mekah

34

As - Sajadah

Sujud

Mekah

30

Al - Ahzab

Pasukan Serikat

Madinah

73

Saba

Kota Saba

Mekah

54

Fathir

Yang menjadikan

Mekah

45

Yasiin

Hai manusia

Mekah

83

As - Saffat

Yang berbaris teratur

Mekah

182

Shad

Kerana bermula denagn huruf "Shad"

Mekah

88

Az - Zumar

Rombongan-rombongan

Mekah

75

Al - Mukmin

Orang-orang yang beriman

Mekah

85

Al - Fussilat

Juga dikenali sebagai surah "Haa Mim As - Sajadah"

Mekah

54

Asy - Syura

Permersyuaratan

Mekah

53

Az - Zukhruf

Perhiasan keemasan

Mekah

89

Ad - Dukhan

Kabut atau kemarau

Mekah

59

Al - Jatsiyah

Bertekuk lutut

Mekah

37

Al - Ahqaf

Bukit-bukit pasir

Mekah

35

Muhammad

 

Madinah

38

Al - Fath

Kemenangan

Madinah

29

Al - Hujurat

Bilik-bilik

Madinah

18

Qaf

Dimulakan dengan huruf "Qaf"

Mekah

45

Adz - Dzariyat

Angin yang mencerai-beraikan

Mekah

60

Ath - Thur

Gunung-gunung

Mekah

49

An - Najmi

Bintang

Mekah

62

Al - Qamar

Bulan

Mekah

55

Ar - Rahman

Yang Pemurah

Madinah

78

Al - Wa'qiah

Peristiwa besar

Mekah

96

Al - Hadid

Besi

Madinah

29

Al - Mujadalah

Memajukan perkara

Madinah

22

Al - Hasyr

Pengusiran

Madinah

24

Al - Mumtahanah

Perempuan yang diuji

Madinah

13

As - Shaff

Barisan Perang

Madinah

14

Al - Jumu'ah

Sembahyang Jumaat

Madinah

11

Al - Munafiqun

Orang Munafik (pura-pura beriman)

Madinah

11

At - Taghabun

Tipu - menipu

Madinah

18

At - Thalaq

Menceraikan isteri

Madinah

12

At - Tahrim

Mengadakan larangan

Madinah

12

Al - Mulk

Kerajaan

Mekah

30

Al - Qalam

Pena

Mekah

52

Al - Haqqah

Keadaan yang sebenarnya

Mekah

52

Al - Ma'arij

Tangga-tangga untuk naik

Mekah

44

Nuh

 

Mekah

28

Al - Jinn

Bangsa jin

Mekah

28

Al - Muzammil

Orang yang melekatkan pakaian

Mekah

20

Al - Muddatssir

Orang yang berselimut

Mekah

56

Al - Qiamah

Kebangkitan / Kiamat

Mekah

40

Ad - Dhar / Al - Insan

Masa / Manusia

Mekah

31

Al - Mursalat

Yang dikirimkan

Mekah

50

An - Naba

Berita

Mekah

40

An - Nazi'at

Yang mencabut

Mekah

46

Abasa

Bermuka masam

Mekah

42

At - Taqwir

Menggulung

Mekah

29

Al - Infithar

Pecah - belah

Mekah

19

Al - Muthaffifin

Orang-orang yang mengecoh

Mekah

36

Al - Insyiqaq

Belah

Mekah

25

Al - Buruj

Bintang-bintang

Mekah

22

Ath - Thariq

Yang datang di malam hari

Mekah

17

Al - A'la

Yang Maha Tinggi

Mekah

19

Al - Ghasiyah

Kejadian yang menyelubungi

Mekah

26

Al - Fajr

Fajar

Mekah

30

Al - Balad

Negeri

Mekah

20

Asy - Syams

Matahari

Mekah

15

Al - Lail

Malam

Mekah

21

Adh - Dhuha

Waktu matahari naik

Mekah

11

Al - Insyirah

Lapang

Mekah

8

At - Tin

Kayu

Mekah

8

Al - 'Alaq

Segumpal darah

Mekah

19

Al - Qadr

Kemuliaan

Mekah

5

Al - Bayyinah

Keterangan yang jelas

Madinah

8

Az - Zilzal

Kegoncangan

Madinah

8

Al - 'Adiyat

Yang berlari kencang

Mekah

11

Al - Qariah

Peristiwa besar

Mekah

11

At - Takatsur

Berlumba memperbanyakkan

Mekah

8

Al - Asri

Waktu / Masa

Mekah

3

Al - Humazah

Pengumpat

Mekah

9

Al - Fil

Gajah

Mekah

5

Quraisy

Kaum Quraish

Mekah

4

Al - Maun

Zakat

Mekah

7

Al - Kautsar

Kebaikan yang banyak

Mekah

3

Al - Kafirun

Orang-orang yang tidak beriman

Mekah

6

An - Nash

Pertolongan

Mekah

3

Al - Lahab

Nyala

Mekah

5

Al - Ikhlas

Ikhlas / Tulus

Mekah

4

Al - Falaq

Subuh

Mekah

5

An - Nas

Manusia

Mekah

6

SUMBER RUJUKAN : TAFSIR QURAN terbitan KLANG BOOK CENTRE cetakan keenam tahun 1997