HAJI

APA ITU HAJI

Haji ialah mengunjungi Baitullah di Mekah untuk beribadat pada waktu-waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Mengerjakan haji hukumnya wajib sekali dalam seumur hidup bagi yang mampu.

 

SYARAT WAJIB HAJI

 • Beragama Islam
 • baligh
 • Berakal
 • Merdeka, tidak wajib bagi seorang abdi
 • Berupaya / berkemampuan iaitu ada perbelanjaan yang cukup, kenderaan yang baik dan aman dalam perjalanan.

 

RUKUN HAJI

Iaitu amalan yang wajib dikerjakan dan tidak sah haji sekiranya ditinggalkan :

 • Niat mengerjakan haji pada bulan haji, iaitu mulai 1 Syawal sehingga terbit fajar 10 Zulhijjah
 • Wukuf di Arafah
 • Tawaf mengelilingi kaabah tujuh kali selepas wukuf
 • Sai' tujuh kali bergi balik di antara Safa dan Marwah
 • Bercukur atau menggunting rambut di kepala sekurang-kurangnya tiga helai
 • tertib iaitu mengikut susunan

 

WAJIB HAJI

Iaitu perkara yang wajib dikerjakan, jika ditinggalkan sah hajinya tetapi wajib membayar dam (denda) yang telah diteiapkan oleh syarak :

 • Berniat di Miqat (tempat yang telah ditentukan untuk berniat haji atau umrah)
 • Bermalam di Mudzalifah sesudah wukuf di Arfah
 • Bermalam di Mina ()11, 12, dan 13 Zulhijjah)
 • Melontar Jamrah Aqabah pada 10 Zulhijjah
 • Melontar ketiga-tiga jamrah pada 11, 12, dan 13 Zulhijjah
 • Meninggalkan segala perkara yang haram dilakukan sewaktu mengerjakan haji

 

SUNAT HAJI

 • Mandi ketika hendak berniat haji
 • Memakai wangi-wangian sebelum berniat
 • Memakai kain ihram yang bewarna putih
 • Membaca talbiah
 • Berzikir dan berdoa di Masjidil Haram

 

CARA MENGERJAKAN HAJI

Terdapat tiga cara untuk menuanaikan haji :

 • HAJI IFRAD - mengerjakan haji sahaja manakala umrah dilakukan pada lain masa iaitu bukan dalam bulan haji (cara ini adalah afdal)
 • HAJI TAMATTUK - melakukan umrah dalam bulan haji, kemudiannya berniat mengerjakan haji (cara ini diwajibkan dam)
 • HAJI QIRAN - menegrjakan haji dan umrah serentak dengan berniat ihram kedua-duanya sekaligus (cara ini dikenakan dam)

 

 

MIQAT HAJI

 • Mekah ; bagi penduduk Mekah
 • Zulhulaifah (Bi'r Ali) ; bagi penduduk yang datang dari sebelah Madinah
 • Yalamlam ; bagi yang datang dari Yaman atau dari jalan laut di selatan
 • Aljuhfah ; Bagi yang datang dari Syam, Mesir atau dari Eropah
 • Qarnul Manazil ; Bagi yang datang dari timur dengan kapal terbang
 • Zatu Irqin ; bagi yang datang dari Iraq
 • ** Niat ihram umrah bagi penduduk Mekah adalah keluar ke tanah halal

 

PERKARA YANG DIHARAMKAN KETIKA HAJI

 • Memakai pakaian bersarung (lelaki) mekmakai sarung tangan (perempuan)
 • Menutup kepala (lelaki) menutup muka (perempuan)
 • Memakai wangi-wangian atau minyak rambut
 • Bercukur atau mencabut rambut sebelum sampai waktu bercukur
 • Mengerat kuku
 • Melakukan akad nikah
 • Bersetubuh atau bergurau yang mendatangkan syahwat
 • Memotong atau mencabut tumbuhan liar di Tanah Haram